คุณกำลังอยู่ที่

เทศาภิบาล เล่ม 48 ตอนที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2496

กรุณาเข้าสู่ระบบ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดังนี้ ภาคกฎหมายมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจ การออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 5 พ.ศ. 2496 ฯลฯ ภาคสารคดีมีคำปราศรัยในคราวตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต บันทึกการดูงานในต่างประเทศ ฯลฯ ภาคระเบียบการ มีระเบียบการและหนังสือหมู่ คำพิพากษาฏีกาบางเรื่อง ภาคข่าวมีข่าวเกี่ยวกับข้าราชการมหาดไทย ข่าวองค์การฌาปนกิจ ข่าวเบ็ดเตล็ด หน้าสมาชิก บรรณาธิการแถลง

วันที่เผยแพร่ : 10/2016
สำนักพิมพ์ : กรมมหาดไทย
หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์
จำนวนหน้า : 224/259 หน้า
Title
Author
Total pages
Subject

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
© Fine Arts Digital Center. All Right reserved Powered by Bookdose Co., Ltd. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไข