• |
  • |

เมนูหลัก | สื่อมัลติมีเดีย

  • มุมมอง :
ผู้แต่ง : -
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ผู้แต่ง : -
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ผู้แต่ง : -
ผู้แต่ง : -
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จึงได้จัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสดังกล่าว
ผู้แต่ง : -
กรมศิลป์ อยากเล่า ตอน อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธา
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.