• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : คณะอนุกรรมการประมวลเอกสาร โครงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
Publishing Date : Jan 06, 2020
Author : นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้เรียบเรียง
Publishing Date : Jun 29, 2018
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Jun 29, 2018
จดหมายเหตุพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ร.ศ. 126, 127 นักจดหมายเหตุได้นำเอกสารซึ่งมีอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน
Author : หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ)
Publishing Date : Jun 15, 2018
ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม 18 ธันวาคม 2510 จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้ ได้รวบรวมจดหมายต่างๆ ที่เขียนขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231) ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1689 (พ.ศ. 2232) ซึ่งส่งไปจากประเทศสยามและจากฝั่งคอร์มันเดล (Cormandel) เนื้อความในจดหมายเหตุเรื่องนี้ ตอนต้นกล่าวถึงชีวประวัติโดยย่อของคอนสแตนติน ฟอลคอน ตอนท้ายกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการจลาจลครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนการขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจาอยุธยาหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต และพระเพทราชาปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา
Author : รองอำมาตย์ตรี เจษฎ์ (จำปี) ปรีชานนท์
Publishing Date : Jun 14, 2018
Author : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Publishing Date : May 31, 2018
Author : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
Publishing Date : May 28, 2018
Author : กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
Publishing Date : May 28, 2018
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.