• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ปกิณกะคดีประวัติศาสตร์ไทย 

เป็นหนังสือรวบรวมบทวามทางประวัติศาสตร์ที่กลุ่มงานประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรได้ค้นคว้าเรียบเรียงไว้ในวาระต่างๆ

วันที่พิมพ์
: Jan 01, 2007
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 483 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.