• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบริรักษ์ชวการ (นางอมร เมนะเศวต) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ในวันที่ 17 มีนาคม 2508 และในหนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องจักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์ พระนิพธ์สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไว้ด้วย

วันที่พิมพ์
: Feb 24, 2022
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-48 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.