• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

หนังสือสวดมนต์ 
 

หนังสือสวดมนต์ล้านนาว่าด้วย คำปุจจฉาวิสัชนาในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คำอาราธนาเทวดา บทแปลโย พุทโธ พรรณนาตอนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียร ผจญมาร บทยอคุณ สรรเสริญพระพุทธคุณ คำโอวาทขันดอกอย่างใหญ่ ว่าด้วยคำนมัสการพระรัตนตรัย คำแผ่กุศล คำสมมาครัวทาน ว่าด้วยคำเขมาและถวายเครื่องไทยทาน คำสมาแก้วทั้ง ๓ อย่างนั้น ว่าด้วยลำดับประวัติพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คำโอวาทธาตุ ว่าด้วยคำนมัสการพระธาตุเจดีย์ คำโอวาทถวายข้าวพระพุทธ คำใส่ข้าวพระบาทพระธาตุไม้สลี คำใส่ข้าวพระอุปคุต

วันที่พิมพ์
: Apr 15, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 84 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.