• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

โสวัตทกุมาร/วรรณคดี 
 

โสวัตทกุมารลาพระมารดาออกจากเมืองไปร่ำเรียนศิลปศาสตร์ ได้นางปทุมวดีเป็นชายา จนถึงพระโสวัตทกุมารออกติดตามหานางประทุมวดีที่หายไปจนได้นางนาคสุพยลักษณ์เป็นเมีย (ไม่จบ)เจ้าอาวาสวัดสวัสติการาม ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มอบให้หอสมุดฯเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค ๒๕๓๒

วันที่พิมพ์
: Apr 15, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 90 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.