• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สุภาษิตสอนหญิง 
 

สุภาษิตสอนหญิง เช่น สอนให้รู้จักวางตัวเมื่อครบชาย สอนให้รู้จักแต่งตัว สอนให้ระวังกริยามารยาท เป็นต้น ตำราพรหมชาติ ว่าด้วยปีเกิดด้วยธาตุต่าง ๆ เช่น คนเกิดปีมะเส็ง ธาตุทอง งูเล็ก เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Apr 15, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 24 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.