• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สุภาษิต 
 

คำกลอนสอนชายหนุ่มในการเลือกคู่ครอง คำกลอนสอนกิริยามารยาทของหญิงที่ดี คำกลอนสอนข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ผ้านุ่ง ผ้าโพกศรีษะอย่าให้ปนกัน อย่าโลภเอาของท่าน ให้ประพฤติดีประพฤติชอบ เทวดาจะปกปักษ์รักษา ๔. ตำราดำเนินพระราม (ดูฤกษ์ยามทิศที่มีลาภมีความเจริตามวันและเวลา)

วันที่พิมพ์
: Apr 15, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 32 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.