• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สะเดาะเคราะห์และเรียกขวัญ 
 

ตำรายาต่าง ๆ ได้แก่ ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ตาเป็นต้อ ยาแก้แมลงคาเข้าหู ยาแก้มะเร็ง ยาแก้ไข้สันนิบาต ฯลฯ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มอบให้หอสมุดฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค ๒๕๓๑

วันที่พิมพ์
: Apr 15, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 54 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.