• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 28 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 46 (ต่อ)-48) 
 

ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 46 (ต่อ) เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 6 (ต่อจากภาค 5 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 44) อีกทั้งมีประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 47 ภาค 7 ตอนที่ 1 เรื่องเรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ต่อจากภาค 6 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 46) จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงสยาม เมื่อปี ค.ศ. 1687-1688 (พ.ศ.2230-2231) และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 48 เรื่องจดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 7 ตอนที่ 2 ต่อจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 47)

วันที่พิมพ์
: Mar 18, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-324 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.