• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 23 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39 (ต่อ)-40) 
 

ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39 เรื่องจดหมายเหตุของพวกบาทหลวงฝรั่งเศสฯ ตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ, ครั้งกรุงธนบุรี และครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นจดหมายรายการของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในการมาสอนศาสนาคริสเตียน เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 40 เรื่อง จดหมายเหตุขอคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 1 ซึ่งเป็นการจดหมายรายการต่าง ๆ ของพ่อค้าฝรั่งเศส โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการค้าขาย และประวัติของบ้านเมืองที่ใครรู้เห็นอย่างไรก็บันทึกเอาไว้

วันที่พิมพ์
: Mar 18, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-348 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.