• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประวัติวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุสถาน และถาวรวัตถุ part1 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุสถาน และถาวรวัตถุ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแผนการบูรณะพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯถวายในการเสด็จพระราชดำเนินทรงยกพระมหามงกุฎยอดพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ในงานฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2511

วันที่พิมพ์
: Mar 17, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-140 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.