• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ)-53) 
 

ประชุมพงศาวดารขององค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์ขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 ตำนานเมืองระนอง(ต่อ) ตอนที่ 4 เป็นการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมืองระนอง ตอนที่ 5 เป็นการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองระนอง ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 อธิบายพระนามและนามที่ปรากฏในจดหมายเหตุ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 พงศาวดารเมืองสงขลา

วันที่พิมพ์
: Mar 17, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-336 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.