• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ไชยบรรณดีเล่ม ๒ 
 

กล่าวถึงการจัดงานอภิเษกนางสุวรรณมณีกับพระไชยบัณฑิต แล้วพระไชยบัณฑิตก็เล่านิทานเรื่องแต่หนหลังของนางสุวรรณมณีกับพระไชยบัณฑิต ต่อมาพระไชยบัณฑิตคิดถึงพระบิดามารดาจึงเดินทางกลับบ้านเมือง และได้ร่วมงานพระบรมศพพระบิดา

วันที่พิมพ์
: Mar 16, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 66 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.