• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ขันทะวีภัง 
 

คำภีร์ลคณพระวิภัง เริ่มด้วยนมัสการและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและกล่าวถึงพระพุทธเจ้า ตรัสพระธรรมเทศนาแจกแจงขันท์ทั้ง ๕ ในกายของมนุษย์ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังสารขันธ์ และวิญญานขันธ์ พร้อมทั้งยาแก้เมื่ออวัยวะต่าง ๆ ไม่ปกติ ๒. คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค บอกที่มาของคัมภีร์รายละเอียดและวิธีดูอาการความเจ็บป่วยสำหรับแพทย์ และยาแก้ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเรื่องธาตุต่าง ๆ ในกายวิปลาศ อันได้แก่ ธาตุทั้ง ๔ คือ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อาโปธาตุ และปฐวีธาตุ บอกข้อห้ามและตำรายาแก้ไข้

วันที่พิมพ์
: Mar 16, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 162 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.