• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

หลักภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น part1 

หลักภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น เป็นตำราภาษาญี่ปุ่นโดยเนื้อหาประกอบด้วย ที่มาและวิธีการเขียนอักษรญี่ปุ่น 3 ชนิด ได้แก่ ฮิระคะนะ คะตะคะนะ และคันจิ การเรียบเรียงไวยากรณ์ของภาษา และคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วันที่พิมพ์
: Mar 16, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-100 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.