• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เวทย์มนต์คาถา part 1 
 

1. รูปยันต์ต่างๆ เป็นภาษาไทย จีน และรูปภาพต่างๆ 2. เวทย์มนต์คาถา อักษรขอม – ไทย ภาษาบาลี –ไทย เช่น มนต์เสน่ห์มหานิยม, มนต์ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย, มนต์องค์เสมา, มนต์อาการสามสิบสอง, มงคลจักรวาล ฯลฯ 3. เบ็ดเตล็ดว่าด้วยเรื่องมารระวิไชย 4. บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น บทไหว้ท้าวเวสสุวันในพระเจ้าทั้งห้าพระองค์, พระฤาษีทั้งแปดตน, บทสรรเสริญภูตผีปีศาจ ฯลฯ 5. บทแก้คุณไสยศาสตร์ต่างๆ

วันที่พิมพ์
: Jun 27, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-64 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.