• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ยันต์และคาถาอาคม part 2 
 

1. ยันต์และคาถาอาคม อักษรขอม ภาษาบาลี เช่นคาถาป้องกันอาวุธต่างๆ เสกขี้ผึ้งสีปาก, เสกนกสาริกา, เสกให้ชนะคดีความ, เสน่ห์มหานิยม, เสกเทียนคาถาบังตัว, คาถาพระโมคัลลาประสานกระดูก, คาถาว่าเมื่อชักยันต์, เสกลงกระดูก, คาถาพระฉิมพลี, ยันต์พระกะระณีแก้ว, ยันต์หัวใจสัณนิ, เสกน้ำลูบหน้า ฯลฯ 2. บทไหว้ครู อักษรขอม ภาษาไทย

วันที่พิมพ์
: Jun 11, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 77-152 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.