• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ และการปกครองสมัยโบราณ 

หนังสือลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ และการปกครองสมัยโบราณ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนประจญพาลปลาต ( ประยงค์ เศรษฐบุตร ) ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง 26 ตุลาคม 2507 มีสองเรื่อง ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบรรยายเหตุการณ์อันเป็นตำนานของชาติ ตั้งแต่ชนชาติไทยยังรวบรวมกันอยู่ในบ้านเมืองเดิม อันเป็นประเทศใหญ่อยู่ข้างเหนือในระหว่างประเทศธิเบตกับประเทศจีน พร้อมทรงอธิบายถึงมูลเหตุที่ชาติไทยละทิ้งเมืองเดิม อพยพมาทางใต้แยกย้ายกันไปในแดนต่างๆส่วนเรื่องการปกครองสมัยโบราณของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการได้เขียนให้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดวงประทีปเป็นตอนจนถึงกรีก มีคุณคุณค่าทางประวัติศาสตร์และประวัติการปกครองของประเทศอยู่มาก

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 90 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.