• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยและเรื่องของเกลือ(ไม่)เค็ม 

ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยและเรื่องของเกลือ(ไม่)เค็มจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเรือง ณ นคร ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2514 เรื่องเกลือ(ไม่)เค็ม ของ ดร.ประพฤทธิ์ ณ นคร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของเกลือเพื่อให้เป็นสินค้าออกนำเงินตราเข้ามาในประเทศ ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องผลงานการค้นคว้าทางประวัติสาสตร์ไทยของ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เช่นถิ่นเดิมและกระกูลภาไทย การชำระประวัติศาสตร์สุโขทัย รายงานการค้นคว้าจารึกสุโขทัย จารึกวัดกระพังช้างเผือก จารึกนครชุม ประวัติศาสตร์ในยวนพ่าย เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 150 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.