• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประวัติและโบราณสถานเมืองสวรรคโลก 

ประวัติและโบราณสถานเมืองสวรรคโลกประวัติเมืองสวรรคโลก สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติวัดสวรรคาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดท่าทอง วัดหนองโว้ง และโบราณสถาน เมืองชะเลียง เมืองศรีสัชชนาลัย วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดแก้วอุทยานใหญ่ วัดนางพญา เป็นต้น และบัญชีสศิลปโบราณวัตถุแบ่งเป็นหมวดๆ กรมศิลปากรจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสวรรวรนายก ( ทองคำ จิตรธร ) ณ วัดสวรรคาราม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2510

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 92 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.