• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เที่ยวตามทางรถไฟ 

เที่ยวตามทางรถไฟพระราชนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสำรวจ พันธุ์พิริยะ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497เที่ยวตามทางรถไฟเริ่มจาก รถไฟสายเหนือออกจากกรุงเทพฯไประยะทาง 58 กิโลเมตร ถึงสถานีบางปะอินกล่าวถึงตำนานพระราชวังบางปะอิน สถานที่ท่องเที่ยวในบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ตำนานพระนครศรีอยุธยา พระราชวังจันทร์เกษม วังหลัง ตำหนักหลวง ตำนานพระพุทธบาท ตำนานเมืองลพบุรี ตำนานเมืองนครสวรรค์ ตำนานเมืองพิจิตร ตำนานเมืองพิษณุโลก วัดมหาธาตุ สระแก้ว ของโบราณในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 148 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.