• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ตำนานพระพุทธเจดีย์ 

หนังสือตำนานพระพุทธเจดีย์พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อเจ้า สุภัทรดิส ดิสกุล ทรงทำเชิงอรรถเพิ่มเติม จัดพิมพ์ในงานพระราชทานศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ร พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2503 ว่าด้วยมูลเหตุที่เกิดพุทธเจดีย์ ว่าด้วยประวัติพุทธเจดีย์ สมัยแรกพระพุทธสาสนา ว่าด้วยเหตุที่เกิดสร้างพระพุทธรูป ว่าด้วยเจดีย์สมัยคุปตะ ว่าด้วยพุทธเจดีย์ของพวกมหายาน ว่าด้วยเจดีย์นานาประเทศ ว่าด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศสยาม เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 244 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.