• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จุลยุทธการวงศ์ผูก 2 พงศาวกรุงศรีอยุธยา 

จุลยุทธการวงศ์ผูก 2 พงศาวกรุงศรีอยุธยา จัดพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2463 ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลโท พระยาพหลโยธินรามินทรภักดี และพิมพ์ครั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณบรรณงานออกเมรุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร) วัดสุทัศนวราราม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ สหภูมิยุธยาพิมพ์ถวาย กล่าวถึงประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 88 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.