• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักร 

หนังสือจดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกุฟาเหียน ซึ่งได้ออกจากเมืองจีนท่องเที่ยวไปเพื่อแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทสอินเดียตลอดถึงสิงหฬตั้งแต่ พ.ศ. 942 ถึง 957 พระยาสุรินทรฦาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์ ) แปลและเรียบเรียง จากต้นฉบับของ ศาสตราจารย์ เจมส์ เล้กส์.เอ็ม .เอ.แอลแอล ดี. ผู้เชียวชาญในภาษาและอักษรศาตร์ของจีน การท่องเที่ยวของฟาเหียนเล่มนี้ ต้นฉบับเดิมในประเทสจีนมีอยู่ 2 ฉบับ คือภาษาจีนและเกาหลี ฟาเหียนเป็นสมณทูตของประเทสจีนแต่โบราณคนแรกที่ได้เดินทางจากประเทสจีนไปเสาะแสวงหาคัมภีร์พระธรรมวินัยในพุทธศานาถึงอินเดียรวม 15 ปี จัดพิมพ์เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสุรินทรฦาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์ ) ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2510 พร้อมประวัติผู้วายชน

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 272 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.