• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

งานเพื่อเมืองเชียงใหม่ของทิว วิชัยขัทคะ 

ประวัติชีวิตและผลงานของนายทิว วิชัยขัทคะ เขียนบทความเรื่องวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้า 30 ธันวาคม 2535 บทความเรื่อง ดอกไม้สักช่อสำหรับกรมทางหลวง เมือ 29 มีนาคม 2536

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 12 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.