• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

งานพระราชทานเพลิงศพคุณยายตี๋ เฮงสกุล ( เฮงตะกุล) 

หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพคุณยายตี๋ เฮงสกุล ( เฮงตะกุล) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ ได้รังสรรค์หัตถศิลป์ปั้นดินตามจินตนาการอันสูงส่งบรรจงแต่งเติมผสมผสานธรรมชาติ บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ อิสระที่โดดเด่นไปด้วยลีลาลวดลาย และสาระ ณ วัดดุสิตดาราม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยวันที่ 6 เมษายน 2543

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2020
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 46 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.