• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

การจัดทำและขึ้นทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุ วัดศรีสุมังค์ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2553 

หนังสือการจัดทำและขึ้นทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุวัดศรีสุมังค์ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดทำโดยคณะอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม รวบรวมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เงินโบราณ กำไล ภาชนะดินเผา และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมายที่จัดเก็บในวัดศรีสุมังค์ ซึ่งต่อไปจะทำพิพิธภัณฑ์ของดีลุ่มน้ำโขง เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาค้นคว้า และเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

วันที่พิมพ์
: Jun 17, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 270 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.