• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทยของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และ ตำนานพระพิมพ์ ของ ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์พระบรรทม 

หนังสือพระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทยของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และ ตำนานพระพิมพ์ ของ ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์พระบรรทม เล่มนี้ กล่าวถึงพระพุทธรูปสมัยต่างๆ มูลเหตุที่สร้างพระพุทธรูป และตำนานพระพิมพ์ พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ

วันที่พิมพ์
: May 17, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 180 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.