• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ ละครพูดเรื่องกลแตก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์บรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก,พลเรือเอกเจ้าพระยารามราฆพ เล่มนี้ ได้รวบรวมอาทิเช่น คารวานุสาวรีย์ คำไว้อาลัยแด่พลเอก ,พลเรือเอกเจ้าพระยารามราฆพ และบทละคอนพูดเรื่องกลแตกนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ ทรงใช้พระนามแฝงว่า “ศรีอยุธยา” เป็นละคอนพูด 4 องค์จบ ทรงพระราชดำริเนื้อเรื่อง ตลอดจนแบบฉากในการแสดง และทรงแสดงบทของพระเทพราชเสวีด้วยพระองค์เอง

วันที่พิมพ์
: Apr 19, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 126 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.