• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พ่อของลูก พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม วรรธนะพินทุ ท.ม.,ต.ช. 

หนังสือพ่อของลูก พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม วรรธนะพินทุ ท.ม.,ต.ช. เล่มนี้ ได้รวบรวมการเขียนกลอนอวยพรวันคล้ายวันเกิดของนายเฉลิม วรรธนะพินทุ วันที่ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี ซื่งได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ ศรีสัปดาห์

วันที่พิมพ์
: Apr 19, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 42 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.