• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เจ้าหลวงเชียงใหม่ 

หนังสทอ เจ้าหลวงเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อระลึกถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยพระญาจ่าบ้าน กับ เจ้ากาวิละ ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพ จนสิ้นสมัยของ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ

วันที่พิมพ์
: Apr 09, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-282 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.