• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 หมวดราชประเพณีโบราณ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมติอมรพันธ์ เมื่อทรงดำรงตำแหน่งสภานายกหอสมุดวชิรญาณ ได้ทรงนิพนธ์คำอธิบายเกี่ยวกับพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ในหนังสือชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ฉบับพิมพ์แจกในงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ พ.ศ.2457

วันที่พิมพ์
: Apr 03, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 58 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.