• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวถโท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)ป.ม.,ท.จ.ว 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ ที่พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวถโท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ป.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2492 ซึ่งได้พิมพ์เรื่องสาส์นสมเด็จไว้แจกเป็นอนุสรณ์รวมอยู่ด้วย

วันที่พิมพ์
: Mar 29, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 250 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.