• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง 

สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ อันเป็นมหากาพย์ภาษาสัสกฤตเรื่องหนึ่งของอินเดียคู่กับคัมภีร์รามายณ อันเป็นบ่อกิดของรามเกียรติ์

วันที่พิมพ์
: Mar 19, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-130 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.