• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา 

เจ้าพระยาบดินทรเดชา สืบเชื้อสายมาจากศิริวัฒนะพราหมณ์ ซึ่งรับราชการในตำแหน่งปุโรหิตในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

วันที่พิมพ์
: Aug 22, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 317 หน้า

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.