• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สุนทรียศาสตร์ ฉบับที่1 

สุนทรียศาสตร์ คือวิชาว่าด้วยความงามซึ่งเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และความกลมกลืนแห่งความงาม เ็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของผู้ที่ศึกษาศิลปะ

วันที่พิมพ์
: Jul 06, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 384 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.