• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ ประเภทเรือนอยู่อาศัย 

โดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวของนักวิชาการบางท่านที่ได้ศึกษา ค้นคว้า เรื่องเกี่ยวกับบ้านเรือนแลชุมชนพื้นถิ่นภาคเหนือบางชุมชน บางจังหวัด

วันที่พิมพ์
: Jul 06, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 206 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.