• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

88 ปีลำดับสกุลโรจนวิภาต และเครือญาติ 

หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นอนุสรณ์สนองคุณพระยาราชวังเมือง(ฉาย) เจ้ากรมช้างต้นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และนายปราบไตรภพ(โชติ) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2546 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบรรพชนตระกูล โรจนวิภาต ประวัตินายปราบไตรภพ (โชติ) นามสกุล สกุลโรจนวิภาต และสกุลเครือญาติทางภาคใต้ หลักเกณฑ์การสืบสกุล ราชสกุลที่เกี่ยวข้อง เจ้าจอมสังวาลย์ในรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาเอม ในรัชกาลที่ 4 วังกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม วังกรมหลวงสรพพศาสตร์ศุภกิจ วันโรจนวิภาต กรรมการทำงานชุดแรก ทุนโรจนวิภาต บ้านตึกปากคลองท่อ แพรับช้างเผือก และรายสกุลต่างๆ

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 243 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.