• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ 2515 
- 

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติ ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร หัวหน้าคณะปฏิวัติตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภาคต่างๆ การยึดค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช การสัมมนาเรื่องการให้ความปลอดภัยและพัฒนาหมู่บ้าน โครงการการุณยเทพ คณะนักร้องกล่อมขวัญเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ลัทธิ กรณีป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 600 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.