• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระบวรราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ศิริชัย สายสนั่น ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 8 มีนาคม 2516 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ เจ้าฟ้าจุฑามณี การศึกษา ทรงกรมบังคับบัญชาทหารปืนใหญ่ ผู้บัญชาการทหารเรือ บวรราชาภิเษก ที่สองรองภูมินทร์ พระราชอัชฌาสัย พระราชนิยม ประชวร-สวรรคต พระราชหัตถเลขาพระจอมเกล้าฯ พระราชโอรสพระราชธิดา

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 137 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.