• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิริทราวาส วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสำคัญของช้างตำราพระคชลักษณ พิธีสมโภชและขึ้นระวาง พระเศวตอดุลยเดชพาหน รายนามช้างที่ขึ้นระวาง เกร็ดความรู้บางประการที่เกี่ยวกับช้างเผือก

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 117 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.