• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 4 เมษายน 2526 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ คำแปลคาถาพระราชนิพนธ์ ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดี พระโอรสและธิดาในสมเด็จฯ เทวธรรมกถา พระอัปปมาทกถา และลำดับราชสกุลเทวกุล รวมทั้งราชสกุลและสกุลอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 149 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.