• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกพระฉันทพาทไพเราะ(จำรัส สิงหะ) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 มกราคม 2518 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ สมเด็จพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมือง สมเด็จพระนเรศวรแผ่อาณาเขต เรื่องพระเจดีย์ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 97/193 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.