• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จดหมายโต้ตอบบางฉะบับ เรื่องประเทศไทยเสียดินแดน 

เป็นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดปทุมคงคา พ.ศ.2483 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หนังสือข่าวอำเภอ ในเรื่องเกี่ยวกับ จดหมายสื่อสาส์นเนื่องด้วยประเทศสยาม ตั้งแต่เล่มที่ 1 ตอนที่ 8 ถึงเล่มที่ 2 ตอนที่ 12 กล่าวถึงการที่ไทยต้องเสียดินแดน จากจดหมายโต้ตอบในราชการของประเทศ

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 156/160 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.