• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เมืองสวรรค์ และนอกฟ้าป่าหิมพานต์ 

กล่าวถึงเมืองสวรรค์และชาวสวรรค์ที่มีอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง โดยประกอบด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆ เช่น สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกภูทิ, ชั้นดาวดึงส์, ชั้นไตรตรึงษ์, ชั้นดุสิต เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 113 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.