• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประวัติเจ้าพระยาบดินทร์ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก part1 
 

คุณหญิงเจือนครราชเสนีได้ประสงค์จะทำการฌาปนกิจศพ คุณหญิงตุ่ม ประเสริฐสุนทราศรัย ซึ่งเป็นมารดา เลยใคร่จะจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นเกียรติแก่สกุล สิงหเสนี เพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ในงาน ได้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่รวบรวมประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้นายบุนนาค พยัคฆเดช เจ้าหน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ตรวจค้นหนังสือต่างๆหลายเล่มที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แล้วนำมาประมวลความต่อกันไว้ ให้ชื่อเรื่องว่า “ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก”เป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณของท่านเป็นตัวอย่างทั้งในด้านความรักชาติ ในด้านความห้าวหาญเด็ดเดี่ยว ในด้านเกียรติคุณและความสามารถอันสูงส่งในฐานะที่ได้กระทำคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่ชาติ

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-107 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.