• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา 
 

เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา เท่าคว่างแซ้ง และอ้ายคำ (เรียบเรียง) เรณู วิชาศิลป์ ปริวรรต-แปล กรรณิการ์ พันชนะ ตรวจทาน หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทยและสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

วันที่พิมพ์
: Jun 22, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 840 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.