• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

อิเหนาฉบับแปลจากนิทานหิกะยัตปันหยีสะมิหรัง 

อิเหนาฉบับแปลจากนิทานหิกะยัตปันหยีสะมิหรัง นี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ ทรงแปลไว้อย่างประณีต

วันที่พิมพ์
: Jun 06, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 168 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.